Thursday, October 18, 2012


jag ser mig själv i spegeln :.: olja på duk :.: 200x210 cm
 
                     kafferast :.: olja på duk :.: 200x200 cm
                         om natten :.:  olja på duk :.: 80x120 cm :.:

                              ms röj :.: olja på duk :.: 60x180 cm