Wednesday, March 7, 2018

:.: Begynnelsens kaos :.: 200x200 cm :.:

Tuesday, January 30, 2018

                                :.: Vård : Skola : Omsorg :.:
:.: Båten sjunker. Vad sjunker mer? :.:
                                :.: Det går att hoppa på olika sätt :.: