Friday, October 10, 2014:.: JAS Björklund :.: diptyk :.: 200x155 cm :.:


  
:.: ordningen är uppdiktad av oss :.: 200x140 cm :.: :.: livets ironi :.: 90x90 cm :.:

:.: jag klippte upp stängslet, mot friheten. då blev jag fängslad :.: 90x80 cm:.:

:.: jag skjuter min regnbåge rakt in i Rosenbad :.: 80x80 cm :.:

No comments:

Post a Comment